Rozbory provozních náplní

Tak jako lékař dokáže diagnostikovat Váš stav na základě rozboru krve, tak dokážeme i my včas rozpoznat blížící se problém na Vašem stroji. To vše díky pravidelnému sledování aktuálního stavu provozních náplní, přičemž odběry si provádí sám zákazník.

Na Vašem stroji je cca. 10-15 míst, kde je možné sledovat stav provozních náplní (jednotlivé bogie nápravy, diferenciály, hydraulický olej atd.). Na základě výsledků pravidelných odběrů z těchto odběrných míst, jsme schopni pro Vás sledovat vývoj kvality těchto náplní a dát Vám doporučení k včasnému zásahu technika a zabránit tak velkým škodám v případě selhání hlvních pracovních celků (čerpadla, otoče hydraulického jeřábu, diferenciál atd.). Každé odběrové místo totiž při prvním odběru dostane jedinečný kód a tento kód se pak používá při každém dalším odběru k přesné identifikaci vzorku.

Analýza provozních náplní se sledováním historie vývoje kvality provozních náplní je jedním z nástrojů tzv.proaktivní údržby. Nebo-li údržby, která se provádí na základě aktuálního stavu stroje, nikoliv na základě tabulkově předepsaných postupů. Nespornou výhodou tohoto způsobu údržby jsou vysoká dostupnost stroje (větší počet provozních hodin), finanční úspory (provozní náplně, minimalizace rizika velkých závad) a vysoká produktivita (stroj v dobrém technickém stavu disponuje vysokou produktivitou).

Kromě výše uvedených výhod této služby můžete ještě ušetřit spoustu peněz za provozní náplně. Pokud totiž tuto službu spojíte dohromady s námi nabízenými provozními náplněmi John Deere, dokážeme Vám garantovat několikanásobné prodloužení výměnných intervalů těchto provozních náplní. To znamená, že budete měnit náplně teprve až v okamžiku, kdy o tom rozhodne kvalifikovaný rozbor, který zjistí, že kvalita oleje již neodpovídá požadovaným standardům.