Školící středisko

Běžná školení obsluhy při předání stroje, školení pro technicko hospodářské pracovníky, rekvalifikační kurzy pro operátory nebo prostě školení na míru podle potřeb zákazníka. To vše poskytuje naše akreditované moderně vybavené školící středisko.

V rozsáhlém areálu máme k dispozici výukové prostory s audiovizuální technikou, simulátor ovládání harvestoru a vyvážecího traktoru John Deere, dílenské zázemí a testovací a výukový okruh. Pro praktickou výuku využíváme jak vlastní stroje jak stroje zákazníka. V blízkosti areálu je možné využít stravovací a ubytovací kapacity. 

Středisko je určeno nejen k výuce operátorů harvestorů a vyvážecích traktorů, ale i k dalšímu oborovému vzdělávání vedoucích pracovníků státních subjektů, akciových společností a menších firem.

Pro bližší informace, předběžné přihlášky či kalkulace ceny školení nás prosím kontaktujte.

Témata školení:

 • Ovládání harvestoru a vyvážecího traktoru 
 • Výuka na simulátoru (harvestor, vyvážecí traktor) 
 • Práce v probírkách, mýtních těžbách, kalamitách 
 • Zásady správného technologického postupu při práci s vyvážecím traktorem
 • Výuka měřícího a řídícího systému 
 • Údržba techniky 
 • Hydraulický systém strojů 
 • Elektrický systém strojů 
 • Identifikace běžných závad 
 • Bezpečnost práce 
 • Skládky. Sortimentace dříví. Přejímky dřevní hmoty 
 • Organizace těžby a logistické plánování 
 • Vyznačování porostů 
 • Organizace práce s ohledem na snížení škod na vyvážecích linkách a při provádění vlastní těžby strojem 
 • Předávání a převzetí pracovišť 
 • Ekonomika těžby dříví
 • Sledování výkonu
 • Kalkulace provozu