Průměrka DP II

Stále ještě nepoužíváte elektronickou průměrku pro provádění kalibrace měřícího systému ? Profesionálové vyžadují profesionální přístup a tím je i způsob kontroly měřícího systému...

Proč používat elektronickou průměrku pro kalibraci harvestoru ? Zde je hned několik důvodů proč investovat do této pomůcky k nezaplacení :

  • přesnost měření přímo ovlivňuje přesnost výpočtu objemu měřícím systémem harvestoru
  • nepřesné měření znamená, že stroj vyrábí na přelomu hranic sortimentů zmetky čímž dochází k přeřazení dodaného dříví do podstatně méně hodnocené cenové kategorie
  • špatné měření ovlivňuje ovládání hydraulických tlaků pro harvestorovou hlavici, čímž dochází k vyššímu zatěžování naftového motoru jehož přímým důsledkem je vyšší spotřeba paliva, nehledě na nadměrné opotřebení komponent harvestorové hlavice
  • rychlost a přesnost provedení kontrolního měření se několikanásobně zvyšují proti standardnímu způsobu kontroly měření
  • provedení kalibrace měřícího systému harvestoru je přirozeným výsledkem kontrolního měření jehož hodnoty se odchylují mimo povolené hranice

Soubory ke stažení

PDF, 1,62 MB
PDF, 953 kB